Твір на тему Своєрідність образів першої збірки творів В. Винниченка "Краса і сила"

Печать

Шкільний твір

В. Винниченка подарувала нам Кіровоградшина, про яку сам письменник зга¬дує, як про край розлогих степів і неквапливих людей, які повагом пересувають¬ся степовими дорогами на возах, погейкуючи на волів. Саме цей край наснажив митця вітром свободи, героїчним духом минулого, що позначився і на його долі, і на його творчості.

Уже першими своїми творами В. Винниченко заявив про себе як про пись¬менника з надзвичайно розвиненим соціальним і психологічним чуттям. Його творчість була парадоксальною, автор перших оповідань сміливо й осмислено по¬давав актуальні проблеми того часу, утверджуючи, що тільки на боці сильних лю¬дей буде стояти правда.

Перша збірка творів В. Винниченка "Краса і сила" утверджувала ту непохит¬ну силу, яка змінить життя селян на краще. Оповідання, яким починається збір¬ка, має назву "Сила і краса". Уже в ньому читач бачить цілу низку парадоксів та суперечностей, які супроводжуються авторськими роздумами. Винниченко ніби експериментує з персонажами, шукаючи красиве в сильному. Кому ж віддає пе¬ревагу Мотря — головна героїня оповідання? Вибере красу, яка представлена об¬разом симпатичного тюхтія Ілька, чи віддасть перевагу силі — зухвалому хитро¬му Андрію?

Безумовно, оповідання "Сила і краса" вражає новизною, перед нами прохо¬дить життя люду, що "не боїться ні тучі, ні грому", але вони, за примхами долі, викинуті на саме дно життя. Це голодранці, п'яниці, злодії. І на їх тлі розгорта¬ється історія "любовного" трикутника: Ілько — вродливий, добрий, але безволь¬ний, Андрій — негарний, жорстокий, але завзятий, Мотря — їхня приятелька, яка терпить знущання Андрія, бо відчуває, що сила на його боці. Саме Мотря є тим камертоном, який формує її світогляд і життєві принципи. Жінка обирає силу хи¬трого хижака Андрія, бо знає: зради він їй не пробачить, але й захистить і себе, і свою суджену, не дасть нікому скривдити! У цьому й виявився особистий по¬гляд автора на описувані події, він "іде від супротивного", змальовуючи контрас¬ти, грає на протилежностях.

Винниченко вразив своєю обізнаністю не тільки читачів, а й відомих літера¬турних авторитетів того часу. Рецензуючи першу збірку прозових творів письмен¬ника, І. Франко писав, що нарешті з'явився митець, який "...не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом, як само життя..."

Усього сім оповідань і повістей увійшло в збірку "Краса і сила", але вони були дуже правдиві, не було ніякого замилування простими людьми, не було сюсюкан¬ня, яке вже стало характерним для творчості письменників-народників. Ми бачи¬мо глибокий реалізм, мовний колорит, динамічність розповіді, в якій значне міс¬це належить діалогам, що індивідуалізують персонажів.

Отже, творчість В. Винниченка була новаторською в українській літературі того часу. Саме вона піднесла і збагатила рішучими темами, хвилюючими пробле¬мами і художньо сильними характерами нашу національну культуру.

Ещё статьи...